Tersane ve Kıyı Yapıları Performans Analizleri

Tersane ve Kıyı Yapıları Performans Analizleri

Tersane ve Kıyı Yapıları Performans Analizleri

Tersane ve kıyı yapılarının Ulaştırma Bakanlığı'nın yönetmelikleri doğrultusunda performans analizlerinin yapılması

Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne dosya sunumu takip ve onay işleri